Demi 5D
Demi 5D
Demi 5D
Demi 5D
Demi 5D
Demi 5D
Điều bất ngờ gì chúng tôi dành tặng bạn khi Tham dự Sự kiện???
Demi 5D
Demi 5D
Demi 5D

Miễn phí 2 suất cắt mí Mini Deep 5D (2 miền)

Miễn phí 2 suất cắt mí Open Deep 5D (2 miền)

Miễn phí 1 suất sửa mí DeepTech20

Miễn phí 1 suất sửa mí dưới Deeptech Repair

Miễn phí 2 suất Nâng mũi S-line/L-line (Trị giá 28tr) (2 miền)

Miễn phí 7 suất CS Da mặt chuyên sâu (có đắp mặt nạ và điện di dưỡng chất trị giá 2tr1

Demi 5D

70 suất Cắt mí Mini Deep 5D giá 6tr3 (giá gốc 13tr)

70 suất Cắt mí Open Deep 5D giá 6tr7 (giá gốc 14tr)

70 suất Cắt mí Mani Mini Deep 5D giá 8.5tr (giá gốc 16tr)

70 suất Cắt mí Mani Open Deep 5D giá 8.5tr (giá gốc 16tr)

70 suất Cắt mí MK giá chỉ từ 10tr5

70 suất Sửa mí DeepTech20 chỉ từ 9tr9

70 suất Sửa mí DeepTech repaire chỉ từ 10tr9

70 suất Sửa mí dưới mk chỉ từ 9tr5

70 suất Nâng mũi L-line/S-line: giá 13tr (giá gốc 28tr)

Demi 5D
HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG
Demi 5D
ĐĂNG KÝ THAM GIA